Vyber auto

Tiráž

Podľa oddielu 5 zákona o telemédiach:

CPA Performance GmbH
Eisenbahnstraße 20
73235 Weilheim an der Teck
Germany

Konateľ:
Carlo Renz

Kontakt
Telefón:: +49 (0) 70 23 / 948 89 10
Telefax: +49 (0) 71 64 / 800 69 21
E-Mail: info@cpa-chiptuning.sk

Registrácia záznamu:
Zápis do obchodného registra. Register súdu: Amtsgericht Ulm HRB 733674

IČ DPH:
Identifikačné číslo pre DPH podľa § 27a zákona o DPH: DE 815 632 935

Zrieknutie sa zodpovednosti:
Zodpovednosť za obsah
Obsah našich stránok bol vytvorený s veľkou starostlivosťou. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za správnosť, úplnosť alebo aktuálnosť obsahu. Ako poskytovateľ služieb sme zodpovední za vlastný obsah na týchto stránkach podľa všeobecných zákonov podľa § 7 ods. 1 zákona o Telemédiach. Podľa ustanovení § 8 až 10 Telemed, zákona nie sme povinní ako poskytovateľ služieb monitorovať prenášané alebo uložené zahraničné informácie alebo vyšetrovať okolnosti, ktoré poukazujú na nezákonnú činnosť. Povinnosti odstrániť alebo zablokovať použitie informácií podľa všeobecných zákonov zostávajú nedotknuté. Príslušná zodpovednosť je však možná až od dátumu, keď sa dozvie o konkrétnom porušení. Po upozornení na takéto porušenia obsah okamžite odstránime.
Zodpovednosť za odkazy
Naša ponuka obsahuje odkazy na externé webové stránky, nad ktorými nemáme kontrolu. Preto nemôžeme preberať žiadnu zodpovednosť za tento cudzí obsah. Za obsah odkazovaných stránok zodpovedá príslušný poskytovateľ alebo prevádzkovateľ stránok. Prepojené stránky boli skontrolované v čase prepojenia z hľadiska možného porušenia právnych predpisov. Nelegálny obsah nebol v tom čase rozpoznateľný. Trvalé sledovanie prepojených stránok je neprimerané bez konkrétnych dôkazov o porušení. Po upozornení na porušenia takéto odkazy okamžite odstránime.

Autorské práva
Obsah a diela na týchto stránkach vytvorené prevádzkovateľom stránok podliehajú nemeckému autorskému zákonu. Rozmnožovanie, spracovanie, distribúcia a akékoľvek použitie, ktoré presahuje obmedzenia autorských práv, vyžaduje písomný súhlas autora alebo tvorcu. Súbory na stiahnutie a kópie týchto stránok sú povolené iba na súkromné ​​a nekomerčné použitie. Ak obsah nevytvoril prevádzkovateľ webovej stránky, autorské práva tretích strán sa rešpektujú. Ako taký sa uvádza najmä obsah tretích strán. Ak napriek tomu zistíte porušenie autorských práv, prosíme vás, aby ste nás informovali. Po upozornení na porušenie obsahu obsah okamžite odstránime.

Vyhlásenie o ochrane súkromia

Zásady ochrany osobných údajov

Naše webové stránky môžu byť použité bez zadania osobných údajov. Na niektoré služby na našej stránke sa však môžu vzťahovať odlišné pravidlá a sú vysvetlené nižšie. Zhromažďujeme od vás osobné údaje (napr. Meno, adresu, e-mailovú adresu, telefónne číslo atď.) V súlade s ustanoveniami nemeckých zákonov o ochrane údajov. Informácie sa považujú za osobné, ak je možné ich spojiť výlučne s konkrétnou fyzickou osobou. Právny rámec na ochranu údajov možno nájsť v nemeckom spolkovom zákone o ochrane údajov (BDSG) a telemediakom zákone (TMG). Nasledujúce ustanovenia slúžia na poskytovanie informácií o spôsobe, rozsahu a účele zhromažďovania, používania a spracovania osobných údajov poskytovateľom.

CPA Performance GmbH
Eisenbahnstraße 20
73235 Weilheim an der Teck
Germany

info@cpa-chiptuning.sk
+49 (0) 70 23 / 948 89 10
generálny riaditeľ: Carlo Renz

Uvedomte si, že prenos údajov cez internet je vystavený bezpečnostným rizikám, a preto nie je možné zabezpečiť úplnú ochranu proti prístupu tretích strán k prenášaným údajom.

Cookies

Naša webová stránka využíva tzv. cookies, aby rozpoznala opakované použitie našej webovej stránky tým istým používateľom / účastníkom internetového pripojenia. Cookies sú malé textové súbory, ktoré váš internetový prehliadač stiahne a uloží do vášho počítača. Používajú sa na zlepšenie našich webových stránok a služieb. Vo väčšine prípadov sa jedná o takzvané súbory cookie relácie, ktoré sa vymažú, keď opustíte našu webovú stránku.

Do istej miery však tieto súbory cookie prenášajú aj informácie používané na vaše automatické rozpoznanie. Rozpoznávanie sa uskutočňuje prostredníctvom adresy IP uloženej v súboroch cookie. Takto získané informácie sa používajú na zlepšenie našich služieb a na urýchlenie vášho prístupu na webovú stránku.

Inštalácii súborov cookie môžete zabrániť tak, že zodpovedajúcim spôsobom upravíte nastavenia v softvéri prehľadávača. Mali by ste si však byť vedomí, že tým nebudete schopní plne využiť všetky funkcie našej webovej stránky.

Údaje servera

Z technických dôvodov sa zhromažďujú údaje, ako sú napríklad nasledujúce, ktoré váš internetový prehliadač posiela nám alebo nášmu poskytovateľovi webového priestoru (tzv. protokolové súbory servera): - typ a verziu prehliadača, ktorý používate - operačný systém - webové stránky, ktoré vás spojili s našou stránkou (adresa URL sprostredkovateľa) - webové stránky, ktoré navštevujete - dátum a čas vašej návštevy - vaša adresa internetového protokolu (IP). Tieto anonymné údaje sa uchovávajú oddelene od akýchkoľvek osobných údajov, ktoré ste poskytli, a preto je nemožné ich spojiť s akoukoľvek konkrétnou osobou. Údaje sa používajú na štatistické účely s cieľom vylepšenia našich webových stránok a služieb.

Účel registrácie

Ponúkame vám možnosť prihlásiť sa na náš web. Informácie zadané pri registrácii, ako sú uvedené v registračnom formulári

Zadajte: meno, priezvisko, spoločnosť, ulica, PSČ, mesto, krajinu, e-mailovú adresu, telefón

sa zhromažďujú a ukladajú výlučne na použitie na našej webovej stránke. Pri registrácii na našu webovú stránku tiež ukladáme vašu IP adresu a dátum a čas, kedy ste sa zaregistrovali. Toto slúži na našu ochranu v prípade, že tretia strana neoprávnene a bez vášho vedomia využije vaše údaje na registráciu na naše stránky. Žiadna z týchto informácií sa neprenáša na tretie strany. Žiadna z týchto informácií sa nezhoduje so žiadnymi informáciami, ktoré môžu zhromažďovať ďalšie súčasti našej webovej stránky.

Newsletter

Náš web vám ponúka možnosť prihlásiť sa na odber nášho spravodajcu. Spravodaj vám pravidelne poskytuje informácie o našich službách. Ak chcete dostávať náš spravodaj, vyžadujeme platnú e-mailovú adresu. E-mailovú adresu, ktorú uvediete, skontrolujeme, aby sme zistili, či ste skutočne vlastníkom poskytnutej e-mailovej adresy, alebo či je skutočný vlastník uvedenej adresy oprávnený dostávať novinky. Pri prihlásení na odber nášho newsletteru si uložíme vašu IP adresu, ako aj dátum a čas, ktorý ste si predplatili. Slúži to na našu ochranu v prípade, že tretia strana neoprávnene a bez vášho vedomia využije vašu e-mailovú adresu na prihlásenie na odber nášho spravodajcu. Nebudeme zhromažďovať žiadne ďalšie údaje. Takto získané údaje sa používajú výlučne na účely prijatia nášho spravodajcu. Tretím stranám sa neprenášajú žiadne údaje. Žiadna z týchto informácií sa nezhoduje so žiadnymi informáciami, ktoré môžu zhromažďovať ďalšie súčasti našej webovej stránky. Odber spravodajcu môžete kedykoľvek zrušiť. Ďalšie podrobnosti nájdete v e-maile potvrdzujúcom váš odber, ako aj v každom bulletine.

Kontaktujte nás

Na našich webových stránkach vám ponúkame možnosť nás kontaktovať, a to buď e-mailom alebo prostredníctvom kontaktného formulára. V takom prípade sa informácie poskytnuté používateľom ukladajú za účelom uľahčenia komunikácie s používateľom. Tretím stranám sa neprenášajú žiadne údaje. Žiadna z týchto informácií sa nezhoduje so žiadnymi informáciami, ktoré môžu zhromažďovať ďalšie súčasti našej webovej stránky.

Používanie Google Analytics s anonymizáciou

Naše webové stránky používajú službu Google Analytics, webovú analýzu od spoločnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA (ďalej len „Google“). Google Analytics používa tzv. „Cookies“, textové súbory, ktoré sa ukladajú do vášho počítača s cieľom uľahčiť analýzu vášho používania stránok.

Informácie generované týmito súbormi cookie, ako napríklad čas, miesto a frekvencia vašich návštev na našich stránkach vrátane vašej adresy IP, sa prenášajú na miesto spoločnosti Google v USA a ukladajú sa tam.

Na našom webe používame službu Google Analytics s funkciou anonymizácie IP. Spoločnosť Google tým skráti a tým anonymizuje vašu IP adresu pred tým, ako ju prevedie z členských štátov Európskej únie alebo signatárskych štátov do Dohody o Európskom hospodárskom priestore.

Spoločnosť Google použije tieto informácie na vyhodnotenie vášho používania našich stránok, na zostavenie správ o činnosti webových stránok a na poskytovanie ďalších služieb súvisiacich s používaním webových stránok a internetu. Google môže tieto informácie preniesť aj tretím stranám, ak to vyžaduje zákon alebo ak sú tieto údaje spracovávané tretími stranami v mene spoločnosti Google.

Spoločnosť Google uvádza, že nikdy nepriradí vašu adresu IP k iným údajom spoločnosti Google. Inštalácii súborov cookie môžete zabrániť tak, že príslušne upravíte nastavenia v softvéri prehľadávača. Mali by ste si však byť vedomí, že tým nebudete schopní plne využiť všetky funkcie našej webovej stránky.

Spoločnosť Google ponúka zakázanú možnosť aj pre najbežnejšie prehliadače, čím vám poskytuje väčšiu kontrolu nad údajmi, ktoré spoločnosť Google zhromažďuje a spracúva. Ak povolíte túto možnosť, do služby Google Analytics sa neprenesú žiadne informácie týkajúce sa vašej návštevy webových stránok. Aktivácia však nebráni prenosu informácií nám alebo iným službám webovej analýzy, ktoré môžeme použiť. Ďalšie informácie o možnosti zakázania poskytovanej spoločnosťou Google a o tom, ako túto možnosť povoliť, nájdete na stránke https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Používanie Máp Google

Používame komponent „Mapy Google“ spoločnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA (ďalej len „Google“)

Google nastaví súbor cookie, aby spracoval konfiguráciu používateľa a údaje pri zobrazení stránky s integrovaným komponentom „Mapy Google“. Spravidla sa tento súbor cookie neodstráni zatvorením prehliadača, ale skôr vyprší po určitom čase, pokiaľ ste ho predtým neodstránili manuálne.

Ak nesúhlasíte s týmto spracovaním vašich údajov, môžete sa rozhodnúť deaktivovať službu „Mapy Google“, a tým zabrániť prenosu údajov do spoločnosti Google. Ak to chcete urobiť, musíte v prehliadači deaktivovať funkciu Java Script. Chceli by sme však upozorniť, že v tomto prípade nebudete môcť používať „Mapy Google“ alebo aspoň v obmedzenom rozsahu.

Použitie „Máp Google“ a informácií získaných prostredníctvom „Máp Google“ je v súlade so Zmluvnými podmienkami Google

http://www.google.de /intl/de/policies/terms/regional.html

a ďalšie zmluvné podmienky pre Mapy Google

https://www.google.com/intl /de_de/help/terms_maps.html .

Používanie komponentov YouTube s vylepšeným režimom ochrany údajov

Na našich webových stránkach používame komponenty (videá) spoločností YouTube, LLC 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, USA, spoločnosti patriacej spoločnosti Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Na tento účel používame možnosť „- režim rozšírenej ochrany údajov -“, ktorú poskytuje YouTube.

Keď zobrazíte stránku, ktorá obsahuje vložené video, vytvorí sa spojenie so serverom YouTube a obsah sa na webe zobrazí prostredníctvom komunikácie s prehliadačom.

Podľa informácií poskytnutých službou YouTube v režime „- režim rozšírenej ochrany údajov -“ sa údaje prenášajú iba na server YouTube, najmä na ktoré z našich webových stránok ste navštívili, ak pozeráte video. Ak ste prihlásení do služby YouTube súčasne, tieto informácie sa priradia k vášmu členskému účtu YouTube. Tomu môžete zabrániť tak, že sa pred návštevou našich webových stránok odhlásite zo svojho členského účtu.

Ďalšie informácie o ochrane údajov na stránkach YouTube poskytuje spoločnosť Google pod týmto odkazom:

https://www.google.de/intl/ de / politik / privacy /

Používanie služby PayPal ako spôsobu platby

Ak sa pri vyplňovaní objednávky rozhodnete používať službu PayPal ako online platobnú službu, vaše kontaktné údaje sa pošlú spoločnosti PayPal počas procesu objednávky. PayPal je služba od spoločnosti PayPal (Europe) S.à.rl & Cie. SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg. PayPal preberá funkciu online platobných služieb a správcu a ponúka služby ochrany kupujúcich.

Osobné údaje prenášané do služby PayPal zvyčajne zahŕňajú vaše meno, priezvisko, adresu, telefónne číslo, IP adresu, e-mailovú adresu alebo iné údaje potrebné na spracovanie vašej objednávky, ako napríklad množstvo objednaných článkov, článok číslo, výška faktúry, percentuálne dane a podrobnosti o faktúre atď.

Tieto informácie je potrebné preniesť na spracovanie vašej objednávky pomocou zvoleného spôsobu platby, najmä na potvrdenie vašej totožnosti a správu vašej platby a vzťahu so zákazníkom.

Nezabudnite však na to, že: PayPal môže vaše osobné údaje postúpiť aj subdodávateľom alebo iným pridruženým subjektom v rozsahu potrebnom na splnenie zmluvných záväzkov vyplývajúcich z vašej objednávky alebo na spracovanie osobných údajov vo vašej objednávke.

V závislosti od typu platby, ktorý ste vopred vybrali na svojom účte PayPal, medzi ktoré môže patriť platba na faktúru alebo inkaso, prevedie PayPal osobné údaje prevedené na PayPal úverovým agentúram. Poskytnuté informácie slúžia na identifikáciu a overenie vašej úverovej bonity v súvislosti s objednávkou, ktorú ste zadali. Viac informácií o úverových agentúrach, ktoré spoločnosť PayPal prevádza údaje a na ktoré údaje zhromažďuje, spracúva, ukladá a odovzdáva spoločnosť PayPal, nájdete v pravidlách ochrany osobných údajov služby PayPal: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full

Používanie Google-Adwords

Na účely propagácie naša webová stránka používa aj reklamný nástroj Google „Google-Adwords“. V rámci toho naša webová stránka využíva analytickú službu „Conversion-Tracking“ od spoločnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA (ďalej len „Google“). Ak sa na našu stránku dostanete prostredníctvom reklamy Google, do vášho počítača sa uloží súbor cookie. Cookies sú malé textové súbory, ktoré váš internetový prehľadávač stiahne a uloží do vášho počítača. Tieto tzv. Konverzné súbory cookie prestanú byť aktívne po 30 dňoch a nebudú použité na vašu osobnú identifikáciu. Ak navštívite niektoré stránky našej webovej stránky, kým je súbor cookie stále aktívny, my a spoločnosť Google vieme, že ste ako používateľ klikli na reklamy umiestnené na stránkach Google a boli presmerovaní na našu stránku. Spoločnosť Google používa informácie získané prostredníctvom „súborov cookie na konverziu“ na zostavenie štatistík pre našu webovú stránku. Tieto štatistiky nám hovoria o celkovom počte používateľov, ktorí klikli na našu reklamu, ako aj o tom, na ktoré stránky našich stránok potom každý používateľ vstúpil. My ani iní inzerenti, ktorí používajú výraz „Google-Adwords“, však nedostávame žiadne informácie, ktoré by mohli byť použité na osobnú identifikáciu používateľov. Inštalácii „konverzných súborov cookie“ môžete zabrániť vykonaním príslušnej zmeny v nastaveniach prehľadávača, napríklad nastavením prehľadávača tak, aby bolo automatické ukladanie súborov cookie deaktivované alebo blokovaním súborov cookie z domény „googleadservices.com“. Od spoločnosti Google môžete získať príslušné pravidlá ochrany osobných údajov na nasledujúcom odkaze:

https://services.google.com/sitestats/de.html

Použitie remarketingu Google

Na našich webových stránkach propagujeme službu Google Remarketing, ktorá patrí spoločnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA (ďalej len „Google“). Reklamy sa môžu zobraziť používateľom, ktorí už v minulosti navštívili náš web pomocou remarketingu Google. V sieti Google sa týmto môžu na našej stránke zobrazovať reklamy prispôsobené vašim záujmom. Služba Google Remarketing používa na toto hodnotenie súbory cookie. Cookies sú malé textové súbory uložené vo vašom počítači, ktoré umožňujú analyzovať použitie webovej stránky. To umožňuje rozpoznať našich návštevníkov, ak sú tieto stránky prístupné v reklamnej sieti Google. Týmto spôsobom môžu byť reklamy prezentované v reklamnej sieti Google na základe obsahu, ktorý predtým navštívili webové stránky v reklamnej sieti Google návštevníci, ktorí tiež používajú funkciu remarketingu Google. Spoločnosť Google nezhromažďuje žiadne osobné údaje. Túto funkciu môžete zakázať vykonaním príslušných nastavení v časti http://www.google.com/settings/ads < / a>.

Informácie / zrušenie / výmaz

Na základe spolkového zákona o ochrane údajov nás môžete bezplatne kontaktovať, ak máte otázky týkajúce sa zhromažďovania, spracovania alebo použitia vašich osobných údajov, ak si želáte požiadať o opravu, zablokovanie alebo vymazanie týchto údajov. alebo ak si želáte výslovne udelený súhlas zrušiť. Upozorňujeme, že máte právo na opravu nesprávnych údajov alebo na vymazanie osobných údajov, ak takáto požiadavka nezakazuje zákonnú povinnosť uchovávať tieto údaje.

(6) Rabat platí pre všetky ponúknuté produkty uvedené na našej strane okrem PowerBox Pro a PedalBox. Akcia končí po vypredaní predmetného kontingentu produktov.